Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1610547

Agrotechnika polních plodin v suchých oblastech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 4 (SMZE2016MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  145-2016-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Agrotechnical treatments for arable crops in dry areas

 • Anotace anglicky

  Aim of this project is to evaluate an influence of agrotechnical treatments in arable crops growing in dry conditions on crop production and quality and soil environment. Evaluation will by based on results from long-term field experiments carried out in a maize and sugar-beet production area. These experiments have been aimed mainly on crop rotation, soil tillage and stands establishment, catch crops growing and organic fertilizing used in farming without livestock production. Observation will be completed with pilot projects on farms. Long-term experiments enable to evaluate impacts of agrotechnical techniques on stable elements of soil fertility. On the base of the reached results will be worked out suggestions of suitable agrotechnical treatments for crops growing in dry conditions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • CEP - další vedlejší obor

  DF - Pedologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  40101 - Agriculture<br>40104 - Soil science<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt zahrnoval široké spektrum řešených problémů jak na úseku dodávek různých forem organické hmoty do půdy a sledování vlivu předplodin a z toho vyplývajícího stavu půdního humusu, tak na úseku stupňování dávek dusíku. Průběžně bylo vyhodnocováno působení uvedených faktorů na růst a výnosy pšenice ozimé, ječmene jarního, cukrovky a kukuřice na různých pokusných lokalitách, zejména v převážně suchých ročnících v podmínkách Jižní Moravy. Výsledky jsou často překvapivé a poslouží pro další orientaci zemědělců při rozhodování o agrotechnických opatřeních v suchých podmínkách.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 486 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 850 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  636 tis. Kč