Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1910343

Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 3 (SMZE2019MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Agrotest fyto, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  627-2018-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Wheat Characters to Improve Adaptation Potential in Global Change Environment

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create new breeding lines of winter wheat a) with new traits of spike morphotype, b) with increased assimilation surface of the spike, c) early forms with increased number of kernels per spikelet, d) with the presence of anthocyanins and carotenoids (in the plant and grain). These are traits influencing adaptation ability of plants with the potential of their breeding use. To study the differences between the existing near-isogenic lines of spring wheat in the Gene Bank. The aim is to create a large genetic diversity in wheat, which will be subsequently exploitable in a changing climate environment. The increasing of genetic diversity is necessary to enable breeding to be responded to the increased frequency of occurence environmental stressors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40500 - Other agricultural sciences

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 506 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  16 506 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč