Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK21010247

Optimalizace hospodaření na nevyrovnaných pozemcích využitím efektivního mapování půdních podmínek a zohlednění změn vláhových poměrů s cílem stabilizace dosahovaných výnosových úrovní

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2021MZE01

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK21010247 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Management optimization of unbalanced fields by means of digital soil mapping and soil moisture changes monitoring in order to stabilize the achievable yield

 • Anotace anglicky

  Aims of the project are to design, verify and implement procedures for detailed mapping of physicochemical properties of agricultural soil and soil moisture monitoring into plant breeding technologies of precision agriculture. The aims will be fulfilled by extraction of the relevant information about field condition combining terrestrial and remote digital soil mapping techniques and data, i.e. targeted soil sampling, a surface moisture analysis (Sentinel-1 radar data) and a topsoil properties analysis (Sentinel-2 optical data). A nutrient balance model refinement will be made by an analysis of yield records and satellite data. The outputs will allow an integration of the proposed methodology to a farm decision-making system to achieve a stable yield and the nutrient balance.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40104 - Soil science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DF - Pedologie<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 535 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 202 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 334 tis. Kč