Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK22010073

Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2022MZE01

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK22010073 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Alternative methods of pest and disease control in potatoes minimizing the negative impact on the environment.

 • Anotace anglicky

  1. Innovation of potato protection to reduce use of chemical products against pests using biological products with maintaining of optimal efficiency 2. Verification of synergistic effect between botanical pesticides and eco-friendly substances with standard chemicals to reduce rates of synthetic pesticides without risk of resistance development 3. Using and optimization of prediction and forecast methods for selected harmful agents to reduce need of treatment based on weather data 4. Selection of suitable varieties combined with protection methods to reduce need of treatment 5. Quantification of pathogens on seed material and in the soil 6. Complex genotyping of potato varieties and prediction of variety suitability for ecological farming

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10606 - Microbiology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EE - Mikrobiologie, virologie<br>EI - Biotechnologie a bionika<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 600 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 180 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 420 tis. Kč