Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK22010200

Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2022MZE01

 • Hlavní účastníci

  Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK22010200 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Thermic Sanitation of Seeds as Protection against Fungal Diseases and Pests

 • Anotace anglicky

  The project aims is to develop new equipment for new method of thermic sanitation of seeds of field and horticulture species as an alternative to chemical seed treatment. Legumes are still an underrepresented crop in cropping practices, although the cultivation of these crops is greatly supported by the state. It is not possible to use pesticides at all in organic farming and the subsidy title so-called greening. Even conventional agriculture is still struggling with the loss of active ingredients and thus with a smaller range of pesticides for plant treatment. The use of thermal treatment can also be predicted for seeds used for food, especially from the point of view of eliminating unwanted surface microflora.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 827 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 315 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 511 tis. Kč