Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK22010354

Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2022MZE01

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK22010354 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Taxonomy - classification scheme for evaluation of sustainability in agriculture

 • Anotace anglicky

  The project will lead to the prepraration of suitable environment for implementation of the expected EU requirements for evaluation of susitainable management in agrigulture and forestry, more precisely to the preparation of an evaluation clasification scheme (the Taxonomy) for private companies with obligation to perform and publish such evaluation as well as for financial institutions and investors. Based on the analysis of appropriate data (IS RESTEP, other public or private data), LCA, carbon or water footprint methods etc. the project will create a methodology and a set of software tools for entrepreneurs and finacial institutions. The part of the project will also lead to a complex material for the Ministry of Agriculture to facilitate the establishment of the whole taxonomy system.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50204 - Business and management

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AO - Sociologie, demografie<br>GA - Zemědělská ekonomie<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 864 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 624 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 241 tis. Kč