Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS01020397

Predikce vlivu nepříznivých environmentálních rizik na produkční a mimoprodukční funkce zemědělských ekosystémů pomocí metod dálkového průzkumu Země

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 1 (STA02019SS010)

 • Hlavní účastníci

  GISAT s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS01020397 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Prediction of the impact of unfavorable environmental risks on production and non-production functions of agricultural ecosystems using remote sensing methods

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is the assessment of risks related to agricultural production and management. The proposed approach includes monitoring of the risks of crop damage due to adverse conditions (drought, high temperature, pests and diseases), but addresses also risks related to crop management (decline in soil organic carbon, contamination of water by mineral nitrogen). The assessment of risk will be based on dynamic crop status analysis from Sentinel-2 satellite data together with conditions of crops provided by a network of mobile meteorological stations and IoT sensors. The project will also develop a range of algorithms for interpretation of satellite data and its validation using available in-situ data, and applications for dissemination of the results to the end users.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20705 - Remote sensing

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JQ - Strojní zařízení a nástroje

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 992 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 769 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 164 tis. Kč