Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS03010221

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 3 (STA02021SS030)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS03010221 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Opportunities and barriers of socially and environmentally sustainable participatory housing in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The project goal is to find out what are the opportunities and limits of environmentally and socially sustainable participatory housing in the Czech Republic. We aim to: 1) Conceptualize participatory housing : Identify main forms and propose systemic solutions for the support of the social innovation in various contexts; 2) Find out how the needs and interests of actors of the housing sector influence the environmental, social and economic goals of participatory housing and propose methodological procedures of effective regulation for municipalities; 3) Design and test principles and tools of governance in model types of participatory housing; 4) Apply project outcomes in six participating cities: e.g. to tender documentations for specific localities or to development programmes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 572 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 131 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 448 tis. Kč