Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06010142

Biologická rozmanitost zarůstajících okrajů rybníků v CHKO Třeboňsko: zhodnocení stavu a návrh řešení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06010142 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biological diversity of overgrowing transition zones at fishponds in Třeboňsko PLA: State evaluation and solutions

 • Anotace anglicky

  We will assess temporal changes and the impact of the overgrowth of fishpond transition zones in Třeboňsko PLA by woody plants on the structure of ecological communities in selected taxa of animals and plant community types. We will compare three types of currently most represented wetland zones: (i) low wetland vegetation, (ii) reed beds, (iii) willow growths; which also represent different phases of succession and parts of the ecological gradient. Apart from evaluation of spatial patterns at landscape scale, we will establish an experimental site to evaluate the effects of woody plants elimination on temporal changes in community structure and describe microclimatic conditions in studied biotopes. The project provides an expert basis for future practical management of wetland landscapes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10618 - Ecology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>EH - Ekologie – společenstva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 507 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 781 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 726 tis. Kč