Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06010290

Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06010290 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Strip cropping management as an adaptation measure to optimize landscape water management

 • Anotace anglicky

  The aim of the research is to provide a comprehensive view of the issue of strip crop management (PSP) as an adaptation measure to optimize the water management of the landscape with its main and accompanying functions, including an evaluation of its effectiveness on erosion and runoff conditions when located on areas at risk of erosion in the agricultural landscape. One of the sub-goals is to verify the positive effect of PSP in terms of protecting the physical, chemical and biological properties of agricultural land, especially the effect on the complex of hydrophysical properties, the hydrolimit in the context of soil moisture dynamics, soil retention capacity and the microclimate. The project will be solve the biodiversity of the epigeic fauna in individual belts with different crops.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40104 - Soil science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10501 - Hydrology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DA - Hydrologie a limnologie<br>DF - Pedologie<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  7. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 710 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 942 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 768 tis. Kč