Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06020153

Snížení spotřeby pesticidů v ochraně révy prostřednictvím zefektivnění šlechtění aplikací metod molekulární genetiky.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06020153 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Reducing pesticide use in grapevine protection by applying methods of molecular genetics to increase breeding efficiency

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to reduce the chemical load in the protection of vineyards, which can be enormous in years with a high incidence of fungal diseases such as powdery or downy mildew. This brings soil and groundwater contamination, as well as soil degradation due to the frequent movement of mechanization. The most environmental strategy is the breeding of new varieties with pyramiding resistance genes. The solution of the project will make breeding proces more efficient by applying DNA markers linked to known resistance genes, which will enable the effective selection of genotypes with long-term sustainable resistance.The results of the genetic resource analyzes will be published through a public database that will allow all breeders to use this previously unpublished informations

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40105 - Horticulture, viticulture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  19. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 281 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 818 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 462 tis. Kč