Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06020282

Ekologická recyklace biopolymerů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  SYNPO, akciová společnost

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06020282 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Ecological recycling of biopolymers

 • Anotace anglicky

  Design of process for post-consumer biopolymers treatment enabling their more massive use as a substitute for fossil polymers waste which unbearably increases the global environmental burden. Biopolymers are biodegradable materials with lower greenhouse gas emissions, the starting monomers of which can be prepared from renewable sources. Conventional mechanical recycling of biopolymers is not a technologically feasible process, as their products often end up in the chain of mixed plastic waste, where they contaminate fossil plastics and thus make subsequent recycling impossible. Biodegradation itself requires demanding technological and economic conditions. New efficient method of chemical recycling of biopolymers and its incorporation into the circular economy chain will be proposed.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20402 - Chemical process engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20901 - Industrial biotechnology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie<br>CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>EI - Biotechnologie a bionika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  30. 11. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  16. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 201 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  11 353 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 849 tis. Kč