Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA01020932

Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20110167

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Utilization of geothermal energy for renewable energy sources installations including heat storage feasibility study.

 • Anotace anglicky

  Submitted proposal represents interdisciplinary project in the field of applied research of heat transfer in the rock environment with clearly defined applied results. The project is aimed at thermal response of the rock environment on exploitation/storage of the heat. The main aims of the project: 1. Preparation of complex methodology for decision making of investors assessing the borehole heat exchangers (BHE) installations of various outputs of heat. 2. Classification of rock environment of Moravia and Silesia from the point of view of potential utilization for exploitation and storage of heat energy using BHE including optimization of installations of various outputs of heat. 3. Innovations in technology of BHE installation in the specific rock environment described by reliable parameters needed for design and realization obtained by combination of in-situ testing, laboratory experiments and heat transfer modeling.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  DB - Geologie a mineralogie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>20101 - Civil engineering<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 4. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-TA0-TA-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 095 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 165 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 930 tis. Kč