Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA02010780

Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 2 (STA02012TA02)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2012TA02010780

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Spectral-optic sensors for simultaneous assessment of field crops nutrient status and stand structure

 • Anotace anglicky

  The project is focused on development of spectral-optic sensors for simultaneous assessment of field crops nutrient status and stand structure. Problem solving is based on measurement of reflectance in several suitable wavelength ranges and using new spectral indexes providing separation of characteristics for nutrient status and stand density and elimination of their interrelationships.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 2. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 212 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 257 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 955 tis. Kč