Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04011188

Vývoj nových potravin na bázi vedlejších produktů potravinářského průmyslu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04011188

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of a new food products based on byproducts of food processing

 • Anotace anglicky

  1) evaluate the possibility of usage of by-products in the food industry - ie, a detailed description of the by-products including chemical composition and nutrition values 2) technological and economical balance of by-products 3) development of new products based on by-products with technical steps involving thickening, drying, extrusion and fermentation 4) preparation of novel food using newly prepared food products - fruit juices, fruit spreads, pastries, dairy products

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise dospěla k závěru, že cíle projektu byly v plné míře splněny a získané výsledky odpovídají původnímu plánu. Vynaložené finanční prostředky odpovídají náročnosti řešeného projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 000 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 550 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 450 tis. Kč