Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04020267

Minimalizace rizik spojených s dopadem výskytu chemických látek v životním prostředí na užitečné organismy: Metodiky hodnocení znečištění životního prostředí pesticidy zejména ve vztahu k opylovatelům, především včele medonosné

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP2

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Minimization the risk related to the impact of environmental pollutants on beneficial organisms: Methods for evaluation of contamination of the environment by pesticides particularly in relation to pollinators - honeybee

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to obtain methods and methodological approaches that will improve the environment in the sense of minimizing the risk of exposure to pesticides on non-target organisms. Results will help, among others, the state administration to determine the risk of environmental contamination of soil, water and vegetation by pesticides and their metabolites with direct and indirect effects on non-target organisms. The results will be, as well, commercially usable for analyses of environmental samples and analyses aiming at identification of bee poisoning. The project objectives are: (i) to optimize the extraction methods of plants, animals - bees and pollen for the analysis of pesticides and pesticide metabolites, (ii) to optimize and implement analytical methods for the analysis of pesticides in samples of soil, water, plants, pollen and animals with the aim to assess the impact of pesticides and their metabolites on the environment, (iii) to obtain protein markers for the identification of the influence of environmental pesticides on non-target organisms - bees and (iv) to develop standards for determining the pollution of the environment by pesticides using a combination of proteomic, metabolomic and genomic analysis of hives samples. The project results will be used to maintain the health of bees in the Czech Republic and Europe, and will be also used by diagnostic and reference laboratories and entomophilous crop growers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DN - Vliv životního prostředí na zdraví

 • CEP - vedlejší obor

  DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů

 • CEP - další vedlejší obor

  GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>30304 - Public and environmental health<br>40301 - Veterinary science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání. Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými a originálními výsledky vhodnými k okamžité realizaci, byl dosažen cíl projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/16:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 450 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 321 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 115 tis. Kč