Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04031759

Využití informační datové základny veřejné dopravy pro řízení městského silničního provozu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  INTENS Corporation s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2015TA04031759

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Usage of Information Data Sources of Public Transport for Urban Traffic Management

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to analyse the possibilities of today's data sources (data bases) of public transport in major towns in the Czech Republic (Prague, Brno, Ostrava, Plzen, Ceske Budejovice, etc.). Results of these analyses will form the basis forthe design, implementation, pilot testing of effective transport and telematics applications, physically or virtually integrating existing technologies with the technologies that support detailed monitoring of the flow of technology-based floating vehicles (FCD) installed in vehicles of public transport. The existing traffic management systems will be extended by module for processing on-line traffic data / information from public transport vehicles. The new traffic control centre?s module allows a real-time evaluation of the obtained data, further a connection with statistical and historical data and their interpretation for the management and monitoring of urban road traffic. This upgrade of the existing functionalities increases the quality of thecurrent traffic information, traffic incident detection, but also the possibilities of traffic control. The aim of the project (with reference to the content of the subprogram in which the project proposal is submitted) will be filled with the followingmain steps: - Definition of user?s requirements - Implementation of the system (hardware and software parts) - Pilot operation of the system - Evaluation of the pilot operation Further recommendations how to deploy FCD public transport systems in other urban areas in the Czech Republic will be prepared. All of the above objectives will be, with regard to the duration of the project, met in 24 months, ie. from 1. 1. 2015 to 31. 12. 2016.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Realizace projektu vedla k dosažení plánovaných výsledků a je předpoklad jejich uplatnění v praxi.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-TA0-TA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 520 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 240 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 280 tis. Kč