Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD010130

Regionalizace indikátorů ekonomické výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního prostředí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 1 (STA02012O0004)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Pardubice / Fakulta ekonomicko-správní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2012TD0102130

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Regionalization of economic performance indicators in relation to environmental quality

 • Anotace anglicky

  The project aims to analyze the problems of measuring economic performance and process design methodology of indicators and processes at regional level. Developed methodology should enable better decision making on the impacts and feedback between economic development and regional environmental quality. A concrete result will be: Methodological proposal of evaluation procedure for region's economic performance in relation to environmental impact. Expected date of completion of the project is 12.31 2013

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AH - Ekonomie

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-TA0-TD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 899 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 516 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  383 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč