Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH01011220

Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 1 (STA02015TH)

 • Hlavní účastníci

  Farmet a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2015TH01011220

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and development of the active machine control for variable tillage, fertilizer application and sowing

 • Anotace anglicky

  Design and verification of mapping technology of variability of soil conditions as a basis for active control of machinery for tillage, fertilizer application to the soil and sowing. Furthermore, the creation of a methodological procedure for the interpretation of soil maps for variable soil tillage and sowing with regard to local habitat and farming farms on land. Research of the principles and mechanisms of development of active control of tools and units of machines for tillage machines targeted at injecting fertilizer into the soil and sowing machines, agricultural machines prototyping with active management of tools and nodes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  GB - Zemědělské stroje a stavby

 • CEP - vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>40101 - Agriculture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými a originálními výsledky vhodnými k okamžité realizaci.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-TA0-TH-U/13:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 9. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 640 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 706 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  9 936 tis. Kč