Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH02020873

Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 2 (STA02017TH02)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TH02020873

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Improving of coatings durability on selected kinds of wood in the exterior applications

 • Anotace anglicky

  The main aim of this project is to improve durability and colour stability of coatings on the wood exposed to weathering. Surface modification of wood, optimum application of paint layers individually for each tested kind of wood and top hydrophobic layer will be used for this purpose. Other researched topics will be optimum modification for each tested kind of wood using penetration of UV-stabilizing system for decreasing of colour changes; selection of transparent and some pigmented paints with best interaction with tested woods; proposal of most durable and effective top hydrophobic layer with inclusion of nanotechnology knowledges. Other aim will be proposal of technology process for chosen coating systems application.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering<br>20501 - Materials engineering<br>20506 - Coating and films<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Výsledky projektu mají originální charakter ve formě nově navržených receptur nátěrů na dřevěné obklady pro exteriérové využití s vysokou mírou uplatnění na trhu prostřednictvím spolupříjemce projektu. Všechny výsledky byly dosaženy podle Smlouvy a jednoznačně naplňují cíle programu Epsilon.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TH-U/07:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 930 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 738 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 192 tis. Kč