Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH02030642

Nové postupy v managementu zpracování půdy vedoucí k snížení znečištění vod z nebodových zdrojů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 2 (STA02017TH02)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TH02030642

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New operational presdures in soil management aimed to reduce surface water pollution from non-point sources

 • Anotace anglicky

  The main aim of the project is to minimize pollution of surface water sources by material enriched by organic matter and nutrients, transported from areas in the water resource protection zone or other vulnerable areas, from soils under agricultural management. The solution is based on verification of the effectivity of new maize-growing technologies and comprehensive evaluation of already tested technologies during previous research projects. Comprehensive evaluation of the soil conservation technologies (POT) will be newly based on the soil and climate conditions. The key part of the project solutions is evaluation (new technologies and selected currently used technologies) in terms of nutrient leaching, organic matter loss and the effect on diversity of soil microbial communities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - vedlejší obor

  DF - Pedologie

 • CEP - další vedlejší obor

  DA - Hydrologie a limnologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10501 - Hydrology<br>10502 - Oceanography<br>10503 - Water resources<br>10617 - Marine biology, freshwater biology, limnology<br>40104 - Soil science<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu byly splněny stanovené cíle a výsledky standardním způsobem. Komise dospěla k závěru, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TH-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 199 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 336 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 862 tis. Kč