Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH03030197

Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH03030197 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Printed flexible electro-photocatalytic system based on organosilicate binders for removal of organic pollutants

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the development and production of a highly stable TiO2 photocatalyst system immobilized in a reactive organosiloxane binder. The binder will then be mineralized to amorphous SiO2 by various physical and chemical processes without the need for heat treatment. The layer prepared with this system will be: 1) Used as part of a photocatalytic reactor, 2) Combined with a conductor system and a cathode to form an electrofotocatalytic cell suitable for the realization of a photoreactor for a highly effective purification of pool-, waste- or process water and the removal of emerging difficult to decompose pollutants. 3) Chemically bonded to an organosilicon surface, creating a transparent self-cleaning coating to prevent the deposition of organic impurities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CA - Anorganická chemie<br>CG - Elektrochemie<br>CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  25 317 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 110 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  10 226 tis. Kč