Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  TI00UVCR001MT12

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The study of the selected providers of the information society services in the Czech Republic within the Society4.0 framework

 • Anotace anglicky

  The analysis of the companies and other subjects providing the online services in the form of giving the access to audio-visual and non-audio-visual data provided by copyright. Preparation of the proposal of methodology and its pilot verification within its impact on the providing above defined services in case of adopting the Commission Recommendation (EU) 2018/334 of 1 March 2018. Analysis of the impact of adopting this Recommendation on the fair balance among copyright, creative activity right, free enterprise right, personal data protection, information freedom and ensuring the rational development of the relevant digital services. Proposal of the recommandations and actions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Zadavatel na základě dosavadního průběhu řešení minitendru č. 12, které bylo monitorováno v rámci pravidelných kontrolních dnů za účasti konečného uživatele výsledků a experta, dospěl k rozhodnutí o ukončení řešení minitendru č. 12 z důvodu jeho nedostatečného posunu v řešení. Zadavatel na základě vyjádření konečného uživatele neshledává, že by dosavadní průběh řešení vedl k dosažení cíle tohoto minitendru.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  3. 4. 2018

 • Ukončení řešení

  12. 7. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 8. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-TA0-TI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  420 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  420 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč