Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  INESAN, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2018931MT02

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Ex post evaluation of a programme supports applied research in social science and humanities

 • Anotace anglicky

  The goal is to formulate an approach an ex post evaluation of applied research programmes in social sciences and humanities

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa<br>AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2019

 • Ukončení řešení

  15. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 7. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 1. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  609 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  609 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč