Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití digitálních technologií s ohledem na přípravu a řízení CZ PRES 2022

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  EUROPEUM - občanské sdružení

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2020916MT03

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Use of digital technologies with regard to the preparation and management of CZ PRES 2022

 • Anotace anglicky

  The aim is to find out, clearly summarize and evaluate the current state of use of digital technologies in the Czech state administration, their strengths and weaknesses, with regard to possible changes we may face in the future (epidemiological limitations, increasing the share of work from home, etc.). A partial goal is to formulate recommendations for the use of digital technologies in the preparations and the course of the Czech Presidency of the Council of the EU in the second half of 2022, both in the Czech Republic and in external communication within EU structures and to other external partners.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  16. 11. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 6. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TI-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 033 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 033 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč