Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ02000286

Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 2 (STA02018TJ020)

 • Hlavní účastníci

  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ02000286 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Application of the long-term forest history to forestry practices

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to provide resources that will be used for the planning and implementation of forest management. These resources will be used by the application guarantor and provided to the users – professional forest managers. The main source for the project is the applicant's database of information on long-term forest development. Within the project, this information will be supplemented, analysed and transformed into specialized interactive maps, which will be integrated into the application guarantor's map server at the end of the project (http://www.uhul.cz/mapy-a-data). In addition, a methodology will be prepared to enable the application guarantor to make effective use of its own data for its core activities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>GK - Lesnictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání. Bylo dosaženo všech plánovaných výsledků a při jejich vhodném dalším využití mohou být přínosné pro rozvoj lesnického plánování směřujícího k dlouhodobé udržitelnosti lesního hospodaření.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2019

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 406 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 895 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  511 tis. Kč