Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ02000346

Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 2 (STA02018TJ020)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ02000346 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of a fire prevention device for waste management technologies

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to research technologies and develop equipment for preventing and increasing fire safety in waste management technologies. The objective is a functional sample (smart sensor) that enables autonomous wireless monitoring of the state of waste technologies such as composting plants and landfills. Data generated by the sensor layer will be filtered and processed in a software module that offers a cloud solution for evaluating, displaying the current state, and predicting dangerous states by generating alarms for operating the technology. The partial goal is to verify the functionality.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt po odborné stránce nijak nevybočuje, obsahuje pouze absolutně nezbytné činnosti. Projekt je po HW stránce velice jednoduchý, chybí přehled finálních komponent v jejich finální specifikaci, chybí požadavky na HW a na pracovní prostředí. SW, finální SW aplikace a chybějící popis z hlediska koncového uživatele nepůsobí příliš důvěryhodně. Z uživatelsky přátelských funkcí je možné zmínit pouze upozornění na e-mail či SMS v případě vznikajícího rizika.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2019

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 832 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 320 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  591 tis. Kč