Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK02010113

Metodický rámec pro budoucí design trhu energií ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 2 (STA02018TK020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK02010113 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Methodological Framework for the Future Energy Market Design of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The result is a set of outputs that constitute the main background for the preparation of the Methodological Framework for the Future Energy Market Design of the Czech Republic. The results will be used for drafting a substantive intent of the new Energy Act and related legislative standards in the implementation of the new Clean Energy Package consisting of the EP and Council Reg. on the Administration of Energy Union, Directives on the Promotion of the Use of Renewable Energy, Directive amending Directive on the energy performance of buildings, Council Directive amending Directive on energy efficiency, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market in electricity, the proposal on risk preparedness.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vypracovat podklady pro návrh věcného rámce nového energetického zákona a souvisejících norem a předpisů. Projekt je po odborné stránce zpracován kvalitně, pracuje dostatečně se zdrojovými odkazy a vysvětlením zvolených metod. Zahrnuje všechny relevantní aspekty, navrhuje využití vhodných zdrojů dat a metody jejich hodnocení. Pokrývá současný stav poznání a ekonomický vývoj v analyzovaných sektorech. Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 10. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TK-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 396 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 315 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  272 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  809 tis. Kč