Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK03020027

CEET - Centrum energetických a environmentálních technologií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THÉTA 3 (STA02019TK030)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK03020027 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  CEET - Center of Energy and Environmental Technologies

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is the development of a modular, mobile, robust and scalable technology solution for the efficient conversion of alternative fuels, waste and by-products as alternative raw materials into usable chemicals and useful forms of energy, their storage and efficient use, in accordance with the principles of circular economy. The project is based on the research base of the National Center for Energy, integrates existing research capacities into the strategic long-term concept of CEET and meets the requirements of the State Energy Policy of the Czech Republic and the NAP. Without a unique merger and combination of three logically linked research programs, it would never achieve the desired synergy and rapid market feasibility.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20705 - Remote sensing

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JQ - Strojní zařízení a nástroje<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  82 807 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  48 693 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  33 998 tis. Kč