Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK04020195

Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THÉTA 4 (STA02021TK040)

 • Hlavní účastníci

  ZPA Smart Energy a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK04020195 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Decentralized Control of Distribution System

 • Anotace anglicky

  The project aims to hw and sw technologies enabling decentralized control of a distribution system (DS) and demand side in the modern energy. R&D activities will focus on significant improvements of the technical properties of smart metering and communication elements of DS through advanced analytical services, innovative control capabilities and significantly improved communication security with emphasis on cost-affordability of resulting solutions.Expected innovations aligned with new control concepts of demand side and DS operation enable systematic and feasible transition from the current DS control to a flexible system capable of taking advantage of new technologies into the DS and taking into account the influence of new stakeholders implementing technical,social or market services.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  50 102 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  29 770 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  20 562 tis. Kč