Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK05020137

Vytvoření play fairway systému pro vyhledávání nízkoteplotních geotermálních systémů v sedimentárních pánvích s aplikací na Vídeňskou pánev

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  STA02023TK050

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK05020137 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of the play-fairway system for the low-temperature geothermal system exploration in sedimentary basins; with application to the Vienna Basin

 • Anotace anglicky

  Aim of the project is to develop the play-fairway-map construction technique for low-temperature geothermal systems in sedimentary basins in the GIS environment. The goal is to parameterize the exploration by the system of factors characterizing the geothermal system, its efficiency and its engineering geology characteristics, such as production index for specific power producing technology, reinjection index, environmental impact index and cost index for specific technology; to subsequently normalize those factors and, finally, combine them in such a way that the color-coded play fairway map indicates areas of the basin with the best potential for the geothermal system commercialization, fair potential, poor potential and areas lacking data allowing their evaluation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10505 - Geology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50204 - Business and management

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>DB - Geologie a mineralogie<br>GA - Zemědělská ekonomie<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  13. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 200 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 919 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 281 tis. Kč