Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000305

Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Rektorát

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000305 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of the South Moravian Region's Potential in Relation to the Circular Economy

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop a comprehensive analysis of the circular economy (CE) potential of the South Moravian Region (hereinafter referred to as JMK) based on partial analyzes of selected municipalities of JMK, following the Waste Management Plan (POH) of the JMK and POH of selected municipalities. As an output of the project there will be an elaborated concept of the CE plan for JMK and a concept of the CE plans for four JMK municipalities selected in co-operation with the application guarantor (JMK), which will serve as a good practice for other JMK municipalities and as an information tool for EP for other JMK municipalities and the public. Regarding the other outputs there will be a workshop dedicated to CE issues organized for JMK, municipalities of JMK and the public.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50201 - Economic Theory

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 378 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 932 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  445 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč