Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000114

Zvyšování morální kompetence v medicíně

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 2. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000114 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Enhancement of Moral Competence in Medicine

 • Anotace anglicky

  Rapid development in medicine brings out new ethical challenges and places greater demands on physicians’ decision-making skills in ethically charged situations. The proposed project aims to strengthen moral competence of medical students and their decision-making skills in such situations. We will collect ethically controversial case reports from practicing physicians in the Czech Republic, classify them using the “Four boxes” model and analyse them by our multidisciplinary team. The case reports will be translated in narrative form and employed in medical education as specific educational tools. In summary, the project will strengthen the moral competence of future physicians and we believe will eventually lead to increased respect for patients’ interests and their better quality of life

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  60302 - Ethics (except ethics related to specific subfields)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30311 - Medical ethics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AA - Filosofie a náboženství<br>AM - Pedagogika a školství<br>FP - Ostatní lékařské obory

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 143 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 114 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 047 tis. Kč