Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000228

Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000228 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tool for assessment of personal characteristics and external factors to improve efficiency and collaboration of the team during a long-time stay in “Integrated Collaboration Environment (ICE)”

 • Anotace anglicky

  The research objective is to provide a tool for assessment of personal characteristics and external factors to improve efficiency and collaboration of the team during a long-time stay in “Integrated Collaboration Environment (ICE)”. The tool will allow screening individuals and members of the team as part of team pre-selection and training during a long-term stay in ICE. The objective of creating a unique tool for evaluation of the impact of personal characteristics and external factors on the behavior of work teams and individuals in ICE is to find convenient procedures to select the team to work or stay in ICE. The tool is a reaction to the current need of society to train isolated work teams.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20601 - Medical engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AN - Psychologie<br>BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 714 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 769 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 950 tis. Kč