Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TM02000084

Aplikovaný výzkum a vývoj náhrad malých kloubů s dlouhou životností využitím přímého 3D tisku titanové slitiny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2

 • Veřejná soutěž

  2.VS DELTA 2 (STA02020TM020)

 • Hlavní účastníci

  ProSpon, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TM02000084 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Applied research and development of long-term small joint replacements based on additive manufacturing

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to apply the direct 3D printing method of titanium alloy Ti6Al4V for the construction of a new type of small joint implants.The principle is to use specific properties of additive manufacturing methods (ConceptLaser,ITRI a InssTeK) in the design of new anchoring components improving long-term osteointegration and to develop surface treatments improving wear properties.In parallel with the development of implants,verification of 3D printing methods will be carried out.Combining the knowledge of the companies,clinical and academic field from CZ and TW will significantly accelerate the development and we will introduce small-scale production of new types of implants with high added value.The new products will present a significant competitive advantage for companies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20601 - Medical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30211 - Orthopaedics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FI - Traumatologie a ortopedie<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení<br>GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TM-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 145 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  16 979 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 166 tis. Kč