Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000010

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000010 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering

 • Anotace anglicky

  NCC MESTEC2 is a development project of the established NCC, which integrated the capacities of the existing research centres. The objective of the project is to build on the successful pilot operation of the NCC in 2019-2022, to expand the consortium, especially to include innovative SMEs and to redefine the research agenda with a focus on the development of new all-purpose mechanical engineering technologies. These will make mechatronic, but also other engineering products, processes, and services more environmentally friendly, more sustainable, smarter, and more competitive. The project includes 5 research institutes and 25 companies, with an expected annual research output of CZK 231.25 mil.The companies will participate through their own contributions without requiring direct support.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  411 189 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  294 918 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  116 272 tis. Kč