Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000020

Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000020 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of Advanced Electron and Photonic Optics

 • Anotace anglicky

  Centre builds on the previous CEPO, unites key academic and industrial players in CR who are engaged in research in electron, photon and quantum technologies. CAEPO activities will enhance research excellence, application relevance of academic partners and knowledge transfer towards industrial partners focused on electron & light microscopy and spectroscopy, advanced lasers and their applications, opto-fiber sensors & probes, micro&nanostructured surfaces and optical elements, ultrasensitive detection at the edge of physical principles, ultra-precise production metrology and development of sophisticated elements and systems. This synergistic cooperation shifts the level of added value of CAEPO industrial partners outputs, brings 2/3 of them closer to and keeps 1/3 at level of world leaders

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10610 - Biophysics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>BO - Biofyzika<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  748 866 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  587 496 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  161 370 tis. Kč