Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000044

Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000044 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biorefining and circular economy for sustainability

 • Anotace anglicky

  The goals are new products from renewable sources related to the Circular Economy employed environmentally friendly technologies addressing individual elements of EGD concerning current social and environmental issues. The effective utilization of waste originated in agriculture, animal production or forestry, various discarded constructions, electrical facilities and plastic materials to obtain biostimulants from green hydrolyzate from animal wastes, agriculture reclamation of dumps by mixed biochar with biostimulants for fast-growing trees, new biopesticides for chemical pesticides replacement; catalysts for synthesis of petrochemicals from ethanol based on lignocellulosic materials, oil products from the complete recycling of plastics, green energy by reuse of discarded solar panels.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10609 - Biochemical research methods

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CE - Biochemie<br>CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>EB - Genetika a molekulární biologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  413 174 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  327 256 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  85 919 tis. Kč