Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000054

Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000054 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Božek Vehicle Engineering National Center of Competence

 • Anotace anglicky

  R&D of vehicles and components in automotive and rail vehicle industry for both environmental friendliness and competitiveness, aiming at purpose-optimized vehicles for surface transport by • Electrification of vehicles and components • Digitization of research and of products in thermodynamic, aerodynamic, mechanical, electrical and control domains for vehicles, as Key Enabling Technologies, combining it with testing processes, IT tools for vehicle control linked to mobility systems and to those for autonomous driving and environmental friendliness of vehicles in the life cycle • Competitiveness of final products in world markets • HMI with impact of AI and vehicle-to-other subjects communications • Life Cycle Analysis, reflecting needed overlaps with social sciences.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  604 372 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  470 242 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  134 132 tis. Kč