Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TQ01000146

Koordinovaný model péče o novodobé válečné veterány v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

 • Veřejná soutěž

  STA02023TQ010

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TQ01000146 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Coordinated model of care for postmodern war veterans in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to improve the quality of care for war veterans and their families by creating and testing a methodology for coordinated multidisciplinary care (e.g. social and labor market counseling, addiction counseling, spiritual care, psychological support, debt counseling, etc.) within Community Centers for war veterans. Another task of this project is to create an educational program for people working with veterans. The methodology will be based on qualitative and quantitative social research methods. The Emphasis will be placed on a complex solution, i.e. the breadth and content of care offered, communication strategy, staff training, and economic aspects. Appropriate care for veterans will help reduce the risk of their social exclusion and political radicalization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TQ-R

 • Datum dodání záznamu

  13. 10. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 153 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 323 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  831 tis. Kč