Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Překlenutí jazykové bariéry, komplikující vyšetřování financování terorismu a závažné finanční kriminality

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Program bezpečnostního výzkumu

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  PPR-240-5/HS-VO-2006

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Overcoming language barrier that complicates investigation of terrorism financing and relevant financial criminality

 • Anotace anglicky

  Creating of a large database of telephone recordings. Creating of tools for wordspotting in telephone speech. Recognition of telephone speech. Recognition of a speaker in telephone speech. Language recognition of telephone speech.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem projektu jsou řečové a textové zdroje pro výzkum a vývoj technologií dolování informací z mluveného jazyka a funkční programy (enginy) pro detekci klíčových slov, identifikaci mluvčího, přepis řeči na text a identifikaci jazyka. Některé výstup?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2010

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  21. 10. 2010

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP11-MV0-VD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2011

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 100 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 100 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč