Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
VI04000074

Metodika hodnocení funkčnosti fotoaktivních antimikrobiálních povrchů z hlediska ochrany veřejného zdraví

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  SMV02020BV004

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  VI04000074 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Methodology for assessing the functionality of antimicrobial photoactive surfaces from a public health protection perspective

 • Anotace anglicky

  This project is focused on development of methodology of antibacterial surfaces evaluation. Such surfaces can be applied in public infrastructure objects with the regard to permanent decrease of population of pathogenic microorganism. Proposed methodology can be applied in situ on already installed bigger surfaces and allows easy evaluation of antibacterial or antifungal properties, giving formation on whether the coating shows sufficient activity and does not need to be renewed. The second objective deals with development of methodology for evaluation of virucidal properties using pseudostandardized HIV virus equipped fluorescence reporter gene. This HIV virus represents enveloped RNA virus which similar to influenza virus actual enlarged coronavirus

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10403 - Physical chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10606 - Microbiology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10607 - Virology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie<br>EE - Mikrobiologie, virologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 3. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  20. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 748 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 748 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč