Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 1 (SMV02015BV001)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta chemická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MV-90632-2/OBVV-2015

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced element for archival documents identification

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is the development of invisible sensors on selected types of archival materials. These archive documents in which there is the unprecedented increase in cases of alienation. It is a serious problem affecting the whole Central European region. The element can not prevent theft itself, but is able to unambiguously provide information about its origin upon the capture of the stolen document . It is this type of information is regarded as a key security experts. Archived amount, mainly paper documents, the huge. The price on the black market continues to grow. Reverse simple classification and demonstrate that it is a stolen artifact is often a major problem related procedures at detention suspicious objects and people. Itshould be emphasized that the element is invisible (only when using an electron microscope and knowledge of the exact position on the document), the character area on the dimension order of mm2 and a thickness of 300 to 600 nanometers (nm!) is transparent and its location in a protected artifact is no other relevant knowledge and instrumentation undetectable. Offender, dealer or Illegal owner of his presence or position on the document, therefore, does not know. Element is the "voice" response (selectively modulated electrical response induced light flash). It is unique in itself, and can carry, for example, accurate information about the origin of the document, its jurisdiction to a specific archives, and even "softer", from which the main beam detainee documentary artifact example comes from. The option to read this information again is tied to a unique device. Protection level and the content of the embedded information element is qualitatively higher level than, for example holograms, magnetic dots, nanoprachové segments or barcodes. The project contributes to the development of effective methods to combat specific forms of serious organized crime.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10403 - Physical chemistry<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 3. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-MV0-VI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 734 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 106 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč