Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)

 • Hlavní účastníci

  Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MVCRX04IAFUW

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optimalization of system of in-situ measurements and remediation in agriculture

 • Anotace anglicky

  The target of research is a development of optimalised and robust system for cattle measuring (on-site) and remediations for decreasing animal contamination as so as contamination of their products (milk, meat) used as food. Development of method for qiuck measuring and classifying contaminated cattle directly in terain by portable spectrometer, than software, for farmers, for cattle contamination prediction, including proposal of feed alteration that product can be used in market, are parts.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>GG - Chov hospodářských zvířat<br>GH - Výživa hospodářských zvířat

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 7. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 780 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 289 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 491 tis. Kč