Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
VS96097

Molekulární patofyziologie vybraných "civilizačních", multigenně podmíněných chorob

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Posílení výzkumu na vysokých školách

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Lékařská fakulta

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Molecular pathophysiology of selected multigenic related to civilization diseases

 • Anotace anglicky

  An extensive study is realized in the framework of the VS 96 097 grant on the expected association between the allelic variants of selected candidate genes with several multigenic common diseases, possibly with their intermediate phenotypes. A "case-control" study research strategy is based on population studies of the genetic polymorphisms of selected candidate genes and the search of the temptative associations of the allelic frequencies with some common "civilization" diseases, as essential hypertension, diabetes mellitus (late complications thereof), atopic diseases and with the propensity of malignant tumors to form metastases. The associations are tested by means of multivariational statistical methods. It can be expected that discovering of genetically profiled subsets of patients will enable to achieve more focused prevention and treatment of the disease studied.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  ED - Fyziologie

 • CEP - vedlejší obor

  EA - Morfologické obory a cytologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10601 - Cell biology<br>10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology<br>10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics<br>30105 - Physiology (including cytology)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla založena molekulárně-biologická laboratoř studující genetiku multifaktoriálních civilizačních nemocí (esenciální hypertenze, ischemické choroby srdeční, atopií, pozdních následků diabetu 2, invazivního růstu tumorů aj.).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1996

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/MSM/MSM1VS/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  25 331 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  25 081 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč