Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Dopady populačního vývoje pro strategii rozvoje regionů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Program

  Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy - MMR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Impacts of population development on development strategy of regions

 • Anotace anglicky

  Complex solution of impacts of population development for development strategy of regions with emphasis on marginalized and population gaining territories. Evaluation of population development in the Czech Republic and expected trends up to 2030. Population mobility analysis on the base of commuting and migration. Population development and housing construction development analysis. Marginalized territories - delimitation, characteristics, level of their development differentiation. Population gainingterritories - developmental opportunities and threats in agglomarations and city regions. Evaluation of population development from the point of view of expected needs and desirable directions of development of regions, arrangement proposals for directingof expected population development in these territories.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - další vedlejší obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-MMR-WA-U/05:3

 • Datum dodání záznamu

  7. 1. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  700 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  700 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč