Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
WB-13-05

Standardizace postupu při vymezování a hodnocení rozvojových ploch pro bydlení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Program

  Výzkum pro potřeby regionů

 • Veřejná soutěž

  Výzkum pro potřeby regionů 2 (SMMR20050002)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The standardization of a process of delimitation and evaluation of development plots for housing

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to set, standardize and methodically describe the process of delimitation and evaluation of development plots for housing. This process is an integral part of the elaboration of strategic plans and master plans on a municipal level. The process´ gradual steps consist of an assessment of a need for dwellings, its transformation into a need for development plots and then of a delimitation of concrete plots based on a multicriterial evaluation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení a výsledky odpovídají smlouvě.Cíl byl naplněn, požadované výstupy byly zpracovány

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2005

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-MMR-WB-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 499 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 399 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  100 tis. Kč