Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
WB-41-04

Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Program

  Výzkum pro potřeby regionů

 • Veřejná soutěž

  Výzkum pro potřeby regionů 1 (SMMR20040001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Brownfields for public administration

 • Anotace anglicky

  Brownfields for public administration

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Časový a věcný postup prací souhlasil se zadáním projektu a schválenými specifikacemi pro jednotlivé roky řešení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2004

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-MMR-WB-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 300 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 300 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  8 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  180 tis. Kč