Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo životního prostředí

 • Program

  Obnovitelné zdroje a úspory energie

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  GEOMEDIA s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Possibilities of the Utilization of Geothermal Sources for Energy Purposes. Utilization of Geothermal Energy in Territories with Disturbed Environment.

 • Anotace anglicky

  Geothermal energy, alternative energy sources, geothermal potential of the Czech Republic, utilization. Heat flow, geothermal energy storage in rocks, hot dry rock, groundwater heat

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - vedlejší obor

  DD - Geochemie

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen v souladu se zadáním a úspěšně ukončen

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1999

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/MZP/MZP3ZO/U/N/1:2

 • Datum dodání záznamu

  23. 3. 2004

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 336 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 336 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč