Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Filtry

5 449 (0,564s)

Projekt

Ceroplastika – Výzkum a vývoj technologie restaurování (DH23P03OVV067)

technologii výroby ceroplastických reliéfů se zaměřením na regionální autory a dílny...

History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • 2023 - 2027
 • 13 699 tis. Kč
 • 13 699 tis. Kč
 • MK
Projekt

Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů (FW06010766)

diagnostiku rozvoje onemocnění pro široké spektrum pacientů. Očekává se, že AMPHORA...

Cardiac and Cardiovascular systems

 • 2023 - 2027
 • 24 250 tis. Kč
 • 16 967 tis. Kč
 • TA ČR
Projekt

Smart Akcelerátor 3 (EH22_009/0004182)

Cílem projektu je rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou prostřednictvím: - podpory malých a středních podniků s důrazem na transformaci - rozvoje, zvyšování efektivnosti) - rozvoje kulturních, krea...

Other natural sciences

 • 2023 - 2027
 • 74 041 tis. Kč
 • 14 772 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (EH22_009/0004892)

Hlavní náplní projektu jsou realizace krajské přílohy RIS3 strategie a budování regionálního inovačního ekosystému. Obsahově se projekt věnuje vertikálním tématům vycházejícím z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie a tématům hor...

Business and management

 • 2023 - 2027
 • 57 769 tis. Kč
 • 11 524 tis. Kč
 • MŠMT
Projekt

Identifikace, interpretace a typologie hmotné struktury památek zahradního umění (DH23P03OVV001)

architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady...

Arts, Art history

 • 2023 - 2027
 • 17 865 tis. Kč
 • 17 865 tis. Kč
 • MK
Projekt

Proměny pražské městské krajiny v rámci urbanizačního procesu v období od baroka a osvícenství (DH23P03OVV032)

v udržování a rozvoji historického a kulturního vědomí. Hlavním cílem projektu...

History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • 2023 - 2027
 • 12 557 tis. Kč
 • 12 557 tis. Kč
 • MK
Projekt

Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů (DH23P03OVV035)

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje pro ochranu a adekvátní využití zámeckých sídel zasažených diskontinuitou historického vývoje po r. 1945. Tyto objekty jsou přes všechny ztráty nositeli hodnot stěžejních pro rozvoj kulturní a hist...

History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • 2023 - 2027
 • 29 953 tis. Kč
 • 29 953 tis. Kč
 • MK
Projekt

Významná a neřešená témata krajinářské architektury (DH23P03OVV053)

skladebných prvků děl krajinářské architektury, péči a rozvoj o celé objekty krajinářské význam pro státní památkovou péči, a hlavně pro udržitelný rozvoj objektů krajinářské, ochrany a koncepční péče, (3) navrhnout možnosti využit...

Other Humanities and the Arts

 • 2023 - 2027
 • 26 186 tis. Kč
 • 26 186 tis. Kč
 • MK
Projekt

Mapování, management a financování místní kultury v kontextu její veřejné podpory a zachování nehmotného kulturního dědictví (DH23P03OVV064)

k jejich řízení na úrovni lokální a regionální úrovni, a to na základě sledování vazeb kultury na lokální a regionální úrovni a na této úrovni nastavit postupy k podpoře......

Folklore studies

 • 2023 - 2027
 • 12 193 tis. Kč
 • 12 193 tis. Kč
 • MK
Projekt

Evidence krajinného dědictví cukrovarnictví v českých zemích a podpora všeobecné informovanosti veřejnosti o jeho přítomnosti v současné krajině (DH23P03OVV065)

Průmyslová revoluce přinesla mnohé změny do té doby nerušené přírodní a kulturní krajiny. Změny v industriálním období znamenaly výrazný zásah do krajiny a její následnou přeměnu a změnu funkcí. Jedním z takových výrazných zásahů byl rozvoj ...

Cultural and economic geography

 • 2023 - 2027
 • 11 688 tis. Kč
 • 11 688 tis. Kč
 • MK
 • 11 - 20 z 5 449